Bitkiler, ağırlıklı olarak fotosentetik ökaryot canlılardır. Eşeysiz üreme yoluyla çoğalırlar ve bitkilerde cinsiyet olmaz. Bitkilere tarih boyunca mantar ve algler de dahil edilirken günümüzde bu ayrım net olarak yapılmış ve mantar türleri ile algler ayrı alemler olarak sınıflandırımlaya başlanmıştır. Yani mantarlar bitki değildir.

Kozalaklı bitkiler (iğne yapraklılar), açık tohumlular, çiçekli bitkiler, eğrelti otları, ciğer otları, yeşil algler, boynuz otları ve kara yosunları tanımlamaya göre yeşil bitkiler yani Viridiplantae anlamına gelen kladı oluştururlar. Yine bu tanımlama nedeniyle kırmızı ve esmer alg çeşitleri bitki tanımına girememiştir.

Bitkilerin büyük çoğunluğu çok hücrelidir. Özellikle yeşil bitkilerin fotosentez yoluyla güneş ışığından elde ettikleri kloroplast sayesinde enerji elde ettikleri bilinir. Yine bu kloroplastların bitkilere yeşil renklerini veren klorofil içerdiği bilinir. Dünya üzerinde bilinen 320.000 bitki türü1 vardır ve bunların ezici bir çoğunluğu (290.000 civarı) tohum üretir. Yine bilindiği üzere yeşil bitkiler gezegenimizin ihtiyaç duyduğu oksijenin çok büyük bir kısmını oluştururlar.

Ayrıca; tahıl, meyve ve sebze üreten bitkiler gezegenimizdeki tüm canlıların beslenmesinin temelini oluştururlar. Bunun yanında ise insanlar bitkileri binlerce yıldır evcilleştirerek daha verimli kullanmanın yollarını aramış, halen daha evcilleştirerek denemeler yapmaya devam etmektedir. Günümüzde bitkiler yapı, yazı ve süsleme malzemesi olarak kullanılmanın yanında; ilaç sanayi için de sınırsız bir kaynak olarak kullanılır. Bitkileri bilimse açıdan takip eden ve inceleyen bilim dalına ise botanik adı verilir.

Bitkiler:Kara Yosunları, Algler, Eğrelti Otları, Açık Tohumlular, Kapalı Tohumlular
Kısımları:Çiçek, Meyve, Yaprak, Meristem, Gövde, Kök, Tohum, Stoma, Odun
Yaşam:Üreme, Polen, Tozlaşma, Tohum, Spor
Botanik Biliminde Bitkiler
Reklam