Eğrelti (Pteridophyta)

Alem: Plantae
Bölüm: Tracheophyta
Eş Anlamlıları: Monilophyta, Polypodiophyta, Filicophyta, Filices

12000 türü olduğu bilinen geniş bir bitki bölümüdür. 360 milyon yıl öncesine kadar uzanan bir tarihi vardır. Bu dönemlere ait fosil kayıtları envanterde yer alır. Damarlı ve çiçeksiz bitkilerdir ve yapraklarının iç yüzlerinde spor keseleri yer alır. Birçok türü tropikal bölgelerde ağaçsı yapıda olurken ılıman bölgelerde otsu yapıda gelişir. 260 milyon yıl öncesine ait fosiller dikkate alındığında, bugün kullanılan kömür madeninin büyük kısmı eğrelti otlarının kalıntılarından elde edilir. Günümüzde süs bitkisi olarak da yetiştirilen eğrelti otları, önemli bir nişasta kaynağı olarak da bilinir.

Alt Sınıfları

  • Equisetidae
  • Marattiidae
  • Ophioglossidae
  • Polypodiidae
Önceki İçerik

(Damarlı Bitkiler)

Sonraki İçerik

Eğrelti (Pteridophyta)

REKLAM ALANI