Aromaterapi

    0
    9

    Aromatik bitkilerin yağ haline getirilerek tedavi amacıyla kullanılması işlemi