Aşılama

    0
    3

    Canlı bir bitki veya bitki parçasına başka bir bitki veya çelik parçasının kaynaştırılması olayına verilen isim