Gölet

    0
    5
    gölet üzerinde yapraklar
    gölet üzerinde yapraklar

    Gölden küçük, birikintiden büyük olan, doğal veya yapay, durgun su birikintisi.